Fundargerð 139. þingi, 52. fundi, boðaður 2010-12-17 23:59, stóð 15:08:00 til 21:24:29 gert 20 9:34
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

52. FUNDUR

föstudaginn 17. des.,

að loknum 51. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[15:08]

Hlusta | Horfa


Málefni fatlaðra, 3. umr.

Stjfrv., 256. mál (flutningur málaflokksins til sveitarfélaga). --- Þskj. 298 (með áorðn. breyt. á þskj. 551), brtt. 593.

[15:09]

Hlusta | Horfa

[15:18]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 614).


Ráðstafanir í ríkisfjármálum, 2. umr.

Stjfrv., 200. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 217, nál. 566, 570 og 572, brtt. 567 og 576.

[15:32]

Hlusta | Horfa

[17:12]

Útbýting þingskjala:

[18:02]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 18:03]

[18:33]

Útbýting þingskjala:

[18:33]

Hlusta | Horfa

[19:00]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 19:21]


Skattar og gjöld, 2. umr.

Stjfrv., 313. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 380, nál. 594, 597 og 600, brtt. 584, 585 og 595.

[20:00]

Hlusta | Horfa

[20:55]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, 2. umr.

Stjfrv., 208. mál (rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.). --- Þskj. 227, nál. 581, brtt. 582 og 615.

[20:57]

Hlusta | Horfa

[21:23]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 5.--15. mál.

Fundi slitið kl. 21:24.

---------------