Fundargerð 139. þingi, 54. fundi, boðaður 2010-12-18 10:00, stóð 10:04:12 til 13:02:18 gert 20 10:50
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

54. FUNDUR

laugardaginn 18. des.,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Um fundarstjórn.

Svar við fyrirspurn.

[10:04]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Guðlaugur Þór Þórðarson.


Skipting ríkisútgjalda milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar.

Beiðni um skýrslu EKG o.fl., 396. mál. --- Þskj. 628.

[10:06]

Hlusta | Horfa


Staða skuldara á Norðurlöndum.

Beiðni um skýrslu RM o.fl., 400. mál. --- Þskj. 635.

[10:07]

Hlusta | Horfa


Ráðstafanir í ríkisfjármálum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 200. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 217, nál. 566, 570 og 572, brtt. 567 og 576.

[10:08]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Skattar og gjöld, frh. 2. umr.

Stjfrv., 313. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 380, nál. 594, 597 og 600, brtt. 584, 585 og 595.

[10:20]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Virðisaukaskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 208. mál (rafræn þjónusta, bætt skil og eftirlit o.fl.). --- Þskj. 227, nál. 581, brtt. 582 og 615.

[10:52]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 196. mál (heildarlög). --- Þskj. 213, nál. 513.

[11:11]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 197. mál (skattlagning samkvæmt útblæstri bifreiða). --- Þskj. 214, nál. 578, brtt. 579 og 596.

[11:16]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Vextir og verðtrygging o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 206. mál (uppgjör gengistryggðra lána o.fl.). --- Þskj. 225, nál. 630, brtt. 631 og 636.

[11:32]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Kjarasamningar opinberra starfsmanna og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 301. mál (sérregla um félagsaðild). --- Þskj. 354, nál. 504, brtt. 571.

[11:48]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 219. mál (álagningarstofnar eftirlitsgjalds). --- Þskj. 557.

[11:52]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 647).


Stjórnarráð Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 302. mál (breyting ýmissa laga vegna sameiningar ráðuneyta). --- Þskj. 356, brtt. 602.

[11:53]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 651).


Sjúkratryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 191. mál (frestun gildistöku ákvæðis um samninga við heilbrigðisstofnanir). --- Þskj. 208, nál. 485 og 501, brtt. 580.

[11:57]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Raforkulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 204. mál (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi). --- Þskj. 221, nál. 552 og 561.

[12:05]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Atvinnuleysistryggingar og málefni aldraðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 339. mál (lengra bótatímabil o.fl.). --- Þskj. 417, nál. 559 og 583, brtt. 560.

[12:10]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Brunavarnir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 79. mál (Byggingarstofnun). --- Þskj. 451, frhnál. 533, brtt. 352,2.a, 4.b og 14, 569 og 577.

[12:19]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 654).


Evrópska efnahagssvæðið, frh. 2. umr.

Stjfrv., 61. mál (greiðslur í Þróunarsjóð EFTA). --- Þskj. 62, nál. 496.

[12:32]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Fjarskipti, 2. umr.

Frv. BVG o.fl., 394. mál. --- Þskj. 603.

[12:44]

Hlusta | Horfa

[12:58]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .

Út af dagskrá var tekið 1. mál.

Fundi slitið kl. 13:02.

---------------