Fundargerð 139. þingi, 66. fundi, boðaður 2011-01-27 10:30, stóð 10:32:17 til 17:26:40 gert 28 7:45
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

66. FUNDUR

fimmtudaginn 27. jan.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[10:32]

Hlusta | Horfa

Forseti tilkynnti að um kl. 3 færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 2. þm. Suðvest.


Umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar.

[10:32]

Hlusta | Horfa

Forseti tilkynnti að hann hefði óskað eftir því við fjárlaganefnd að hún fjallaði um skýrslu Ríkisendurskoðunar.

[10:33]

Útbýting þingskjala:


Óundirbúinn fyrirspurnatími.


Útgáfa vegabréfs til íslensks ríkisborgara.

[10:34]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Sigurður Kári Kristjánsson.


Svör sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra við spurningum ESB.

[10:40]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Einar K. Guðfinnsson.


Íslenskur landbúnaður og ESB.

[10:47]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Sigurður Ingi Jóhannsson.


Tilraun til njósna.

[10:54]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Jón Gunnarsson.


Landeyjahöfn.

[11:00]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Eygló Harðardóttir.


Umgengni um nytjastofna sjávar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 203. mál (skil á vigtar- og ráðstöfunarskýrslum). --- Þskj. 220, nál. 586.

[11:05]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Framkvæmd kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla innanríkisráðherra, ein umr.

[11:07]

Hlusta | Horfa

Umræðu frestað.

[13:34]

Útbýting þingskjala:


Um fundarstjórn.

Framhald umræðu um skýrslu innanríkisráðherra.

[13:35]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Eygló Harðardóttir.

[Fundarhlé. --- 13:36]


Framkvæmd kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla innanríkisráðherra, frh. einnar umr.

[14:31]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.


Vísun máls til nefndar.

[15:25]

Hlusta | Horfa

Forseti tilkynnti að á síðasta þingfundi hefði 164. máli verið vísað til sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, en málið átti að fara til efnahags- og skattanefndar og hefði það verið leiðrétt.


Umræður utan dagskrár.

HS Orka, stefna og stjórnsýsla ríkisstjórnarinnar í málinu.

[15:25]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Bjarni Benediktsson.


Framkvæmd þingsályktunar um að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis, munnleg skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra.

[15:59]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.


Útflutningur hrossa, 1. umr.

Stjfrv., 433. mál (heildarlög). --- Þskj. 709.

[16:37]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og sjútv.- og landbn.


Brunavarnir, 2. umr.

Frv. umhvn., 431. mál (mannvirki og brunahönnun). --- Þskj. 706.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Farþegagjald og gistináttagjald, 1. umr.

Stjfrv., 359. mál (heildarlög). --- Þskj. 459.

[17:07]

Hlusta | Horfa

[17:25]

Útbýting þingskjala:

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og skattn.

Fundi slitið kl. 17:26.

---------------