Fundargerð 139. þingi, 138. fundi, boðaður 2011-05-31 23:59, stóð 12:39:39 til 23:57:04 gert 1 8:17
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

138. FUNDUR

þriðjudaginn 31. maí,

að loknum 137. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[12:39]

Hlusta | Horfa


Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 3. umr.

Frv. viðskn., 864. mál (iðgjald til sjálfstæðrar deildar Tryggingarsjóðs). --- Þskj. 1579.

Enginn tók til máls.

[12:40]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1585).


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 826. mál (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 1474.

[12:41]

Hlusta | Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:51]

[14:04]

Útbýting þingskjala:


Opinber innkaup, frh. 3. umr.

Stjfrv., 189. mál (heimild til útboðs erlendis). --- Þskj. 1472, brtt. 1581 og 1582.

[14:05]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1587).


Stjórn fiskveiða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 826. mál (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 1474.

[14:10]

Hlusta | Horfa

[15:17]

Útbýting þingskjala:

[15:40]

Útbýting þingskjala:

[18:19]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:11]

[19:59]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 20:36]

[21:13]

Hlusta | Horfa

[21:50]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 23:57.

---------------