Fundargerð 139. þingi, 150. fundi, boðaður 2011-06-10 23:59, stóð 22:29:09 til 00:55:11 gert 11 12:55
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

150. FUNDUR

föstudaginn 10. júní,

að loknum 149. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[22:29]

Hlusta | Horfa

[22:32]

Útbýting þingskjala:


Stjórn fiskveiða, 2. umr.

Stjfrv., 826. mál (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 1474, nál. 1692, 1709 og 1710, frhnál. 1761, brtt. 1693 og 1762.

[22:34]

Hlusta | Horfa

[23:16]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Veiting ríkisborgararéttar, 3. umr.

Frv. allshn., 882. mál. --- Þskj. 1677.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjaldeyrismál og tollalög, 1. umr.

Frv. efh.- og skattn., 889. mál. --- Þskj. 1750.

[00:38]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu .


Ráðstafanir í ríkisfjármálum, 3. umr.

Stjfrv., 824. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1753, nál. 1638, frhnál. 1763, brtt. 1626,8.

[00:42]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gistináttaskattur, 3. umr.

Stjfrv., 359. mál (heildarlög). --- Þskj. 1782.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 00:55.

---------------