Fundargerð 139. þingi, 164. fundi, boðaður 2011-09-15 10:30, stóð 10:31:23 til 01:47:30 gert 16 8:1
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

164. FUNDUR

fimmtudaginn 15. sept.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[10:31]

Hlusta | Horfa

Forseti tilkynnti að að loknum 1. dagskrárlið færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 5. þm. Reykv. s.


Óundirbúinn fyrirspurnatími.

[10:32]

Hlusta | Horfa


Endurreisn efnahagslífsins.

[10:32]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Bjarni Benediktsson.


Afstaða ráðherra til frumvarps um Stjórnarráðið.

[10:40]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Gunnar Bragi Sveinsson.


Staðsetning nýs öryggisfangelsis.

[10:47]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Björgvin G. Sigurðsson.


Magma.

[10:53]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Jón Gunnarsson.


Heilsustofnunin í Hveragerði.

[11:00]

Hlusta | Horfa

Spyrjandi var Árni Þór Sigurðsson.


Lengd þingfundar.

[11:08]

Hlusta | Horfa


Um fundarstjórn.

Afgreiðsla mála fyrir þinglok.

[11:45]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Ragnheiður E. Árnadóttir.


Umræður utan dagskrár.

Málefni Byrs og Sparisjóðs Keflavíkur.

[11:57]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Guðlaugur Þór Þórðarson.


Stjórnarráð Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 674. mál (heildarlög). --- Þskj. 1191, nál. 1857, 1887 og 1892, brtt. 1858, 1861 og 1905.

[12:29]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 12:51]

[14:00]

Hlusta | Horfa

[15:09]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:15]

[19:45]

Hlusta | Horfa

[21:49]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 3.--46. mál.

Fundi slitið kl. 01:47.

---------------