Fundargerð 139. þingi, 166. fundi, boðaður 2011-09-17 09:30, stóð 09:32:12 til 15:24:58 gert 19 10:58
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

166. FUNDUR

laugardaginn 17. sept.,

kl. 9.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilhögun þingfundar.

[09:32]

Hlusta | Horfa

Forseti gat þess að atkvæðagreiðslur yrðu síðar á fundinum.

[09:32]

Útbýting þingskjala:


Um fundarstjórn.

Dagskrá fundarins.

[09:33]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Álfheiður Ingadóttir.


Gjaldeyrismál og tollalög, 3. umr.

Stjfrv., 788. mál (reglur um gjaldeyrishöft). --- Þskj. 1958, brtt. 1877 og 1971.

[09:46]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjóðminjasafn Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 648. mál (heildarlög). --- Þskj. 1941.

[10:02]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Safnalög, 3. umr.

Stjfrv., 650. mál (heildarlög). --- Þskj. 1942.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, 3. umr.

Stjfrv., 709. mál (heildarlög). --- Þskj. 1863, brtt. 1955.

[10:07]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fullgilding Árósasamningsins, 3. umr.

Stjfrv., 708. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1864, brtt. 1954.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vatnalög, 3. umr.

Stjfrv., 561. mál (brottfall laga frá 2006 o.fl.). --- Þskj. 1896, frhnál. 1904, brtt. 1880.

[10:37]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum, 3. umr.

Stjfrv., 676. mál. --- Þskj. 1944.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fæðingar- og foreldraorlof, 3. umr.

Stjfrv., 748. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 1946.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Orlof, 3. umr.

Stjfrv., 661. mál (orlof í kjölfar veikinda, EES-reglur). --- Þskj. 1177.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsnæðismál, 3. umr.

Stjfrv., 100. mál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs). --- Þskj. 1948.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Starfsmannaleigur, 3. umr.

Stjfrv., 729. mál (upplýsingagjöf og dagsektir). --- Þskj. 1253.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins, 3. umr.

Stjfrv., 741. mál (afnám greiðslumiðlunar, innheimta félagsgjalda). --- Þskj. 1952.

[10:47]

Hlusta | Horfa

[11:04]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Virðisaukaskattur o.fl., 3. umr.

Frv. efh.- og skattn., 898. mál (rafræn útgáfa). --- Þskj. 1953, brtt. 1933.

[11:13]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 3. umr.

Frv. menntmn., 895. mál. --- Þskj. 1956.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 3. umr.

Stjfrv., 704. mál (hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir). --- Þskj. 1223 (með áorðn. breyt. á þskj. 1586), brtt. 1644 og 1969.

[11:15]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 3. umr.

Frv. HHj o.fl., 19. mál (heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði). --- Þskj. 1957.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir, 3. umr.

Stjfrv., 351. mál (EES-reglur, heildarlög). --- Þskj. 1890, brtt. 1924.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiðsluþjónusta, 2. umr.

Stjfrv., 673. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1190, nál. 1842, brtt. 1843.

[11:38]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 11:56]

[12:31]

Útbýting þingskjala:


Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 726. mál (heildarlög). --- Þskj. 1250, nál. 1874, brtt. 1875, 1876, 1878 og 1906.

[12:31]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og samgn.


Gjaldeyrismál og tollalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 788. mál (reglur um gjaldeyrishöft). --- Þskj. 1958, brtt. 1877 og 1971.

[13:16]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1976).


Virðisaukaskattur o.fl., frh. 3. umr.

Frv. efh.- og skattn., 898. mál (rafræn útgáfa). --- Þskj. 1953, brtt. 1933.

[13:30]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1977).


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 704. mál (hæfi stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, fjárfestingarheimildir). --- Þskj. 1223 (með áorðn. breyt. á þskj. 1586), brtt. 1644 og 1969.

[13:32]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1978).


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 3. umr.

Frv. HHj o.fl., 19. mál (heimild lífeyrissjóða til að eiga og reka íbúðarhúsnæði). --- Þskj. 1957.

[13:42]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1979).


Þjóðminjasafn Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 648. mál (heildarlög). --- Þskj. 1941.

[13:45]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1980).


Safnalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 650. mál (heildarlög). --- Þskj. 1942.

[13:46]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1981).


Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, frh. 3. umr.

Stjfrv., 709. mál (heildarlög). --- Þskj. 1863, brtt. 1955.

[13:46]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1982).


Fullgilding Árósasamningsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 708. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1864, brtt. 1954.

[13:51]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1983).


Vatnalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 561. mál (brottfall laga frá 2006 o.fl.). --- Þskj. 1896, frhnál. 1904, brtt. 1880.

[13:55]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1984).


Fullgilding á samningi um gagnkvæma stjórnsýsluaðstoð í skattamálum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 676. mál. --- Þskj. 1944.

[14:08]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1985).


Fæðingar- og foreldraorlof, frh. 3. umr.

Stjfrv., 748. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 1946.

[14:09]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1986).


Orlof, frh. 3. umr.

Stjfrv., 661. mál (orlof í kjölfar veikinda, EES-reglur). --- Þskj. 1177.

[14:10]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1987).


Húsnæðismál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 100. mál (uppboðsíbúðir á kaupleigu og lánsheimildir Íbúðalánasjóðs). --- Þskj. 1948.

[14:11]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1988).


Starfsmannaleigur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 729. mál (upplýsingagjöf og dagsektir). --- Þskj. 1253.

[14:20]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1989).


Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, frh. 3. umr.

Frv. menntmn., 895. mál. --- Þskj. 1956.

[14:20]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1990).


Verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir og fagfjárfestasjóðir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 351. mál (EES-reglur, heildarlög). --- Þskj. 1890, brtt. 1924.

[14:21]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1991).


Greiðsluþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 673. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1190, nál. 1842, brtt. 1843.

[14:22]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .

[Fundarhlé. --- 14:24]

[15:24]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 20.--22. mál.

Fundi slitið kl. 15:24.

---------------