2012-01-26 13:43:36# 140. lþ.#F 49.#6. fundur. Löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum., til 13:45:22| A gert 31 11:7
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 140. lþ.

Löggilding nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 114. mál (EES-reglur). --- Þskj. 114, nál. 488.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:44]

Brtt. í nál. 488,1 samþ. með 32 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 32 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 488,2 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 32 shlj. atkv.

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 32 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.