Útbýting 140. þingi, 58. fundi 2012-02-16 10:33:43, gert 17 7:58
Alþingishúsið

Aflamagn og tekjur af VS-afla, 460. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 797.

Störf Norrænu ráðherranefndarinnar 2011--2012, 523. mál, skýrsla samstrh., þskj. 803.