Útbýting 140. þingi, 58. fundi 2012-02-16 17:39:54, gert 17 7:58
Alþingishúsið

Dreifikerfi Ríkisútvarpsins ohf., 456. mál, svar menntmrh., þskj. 814.

Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl., 536. mál, frv. EyH o.fl., þskj. 821.

Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar, 524. mál, fsp. VigH, þskj. 804.

Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar, 525. mál, fsp. VigH, þskj. 805.

Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar, 526. mál, fsp. VigH, þskj. 806.

Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar, 527. mál, fsp. VigH, þskj. 807.

Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar, 528. mál, fsp. VigH, þskj. 808.

Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar, 529. mál, fsp. VigH, þskj. 809.

Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar, 530. mál, fsp. VigH, þskj. 810.

Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar, 531. mál, fsp. VigH, þskj. 811.

Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar, 532. mál, fsp. VigH, þskj. 812.

Nefndir, ráð, verkefnisstjórnir og starfshópar, 533. mál, fsp. VigH, þskj. 813.

Opinn aðgangur að afrakstri fræðistarfa, 534. mál, fsp. MÁ, þskj. 818.

Skipun rannsóknarnefndar til að skoða starfshætti ráðuneyta og Seðlabanka Íslands, 535. mál, þáltill. ÞSa o.fl., þskj. 820.