Fjarvistarleyfi 140. þingi, 73. fundi 14., gert 15 14:2

Atli Gíslason, 4. þm. Suðurk.,

Árni Þór Sigurðsson, 5. þm. Reykv. n.,

Katrín Jakobsdóttir menntmrh.,

Siv Friðleifsdóttir, 6. þm. Suðvest.,

Svandís Svavarsdóttir umhvrh.,

Þuríður Backman, 5. þm. Norðaust.,

Össur Skarphéðinsson utanrrh.