2012-05-11 11:51:02# 140. lþ.#F 98.#8. fundur. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 83/2011 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn., til 11:51:42| A gert 14 8:6
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 140. lþ.

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 83/2011 um breytingu á XVI. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 351. mál (opinber innkaup). --- Þskj. 427, nál. 1208.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:51]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, GuðbH, GBS, HHj, IllG, JóhS, JónG, JRG, KJak, KLM, LMós, LGeir, MN, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SER, SII, SIJ, SkH, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (BirgJ, MT, ÞSa) greiddu ekki atkv.

18 þm. (AtlG, ÁJ, ÁsmD, BjörgvS, EyH, GLG, GÞÞ, GStein, HöskÞ, JBjarn, KÞJ, LRM, RM, SF, SJS, TÞH, ÞKG, ÞrB) fjarstaddir.