2012-05-16 15:43:00# 140. lþ.#F 100.#2. fundur. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn., til 15:43:39| A gert 4 13:24
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 140. lþ.

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 19/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 609. mál (eiginfjárkröfur og starfsmannastefna fjármálafyrirtækja). --- Þskj. 959, nál. 1279.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:43]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, BÁ, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GStein, GBS, HHj, JóhS, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LRM, LMós, LGeir, MN, MSch, ÓÞ, ÓN, REÁ, RR, SDG, SII, SF, SkH, VBj, VigH, ÞKG, ÞrB, ÞBack.

28 þm. (AtlG, ÁI, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, GLG, GÞÞ, HöskÞ, IllG, JBjarn, JónG, MT, MÁ, OH, PHB, RM, SER, SIJ, SJS, SSv, TÞH, UBK, ÞSa, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.