2012-05-16 15:46:12# 140. lþ.#F 100.#5. fundur. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn., til 15:46:49| A gert 4 13:24
[prenta uppsett í dálka] 100. fundur, 140. lþ.

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 120/2010 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 573. mál (fjármálaþjónusta). --- Þskj. 890, nál. 1285.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:46]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 35 shlj. atkv.