2012-06-01 11:54:34# 140. lþ.#F 111.#9. fundur. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn., til 11:55:09| A gert 4 9:32
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 140. lþ.

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 610. mál (lánshæfismatsfyrirtæki). --- Þskj. 960, nál. 1360.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:55]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BaldÞ, BJJ, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LRM, LMós, LGeir, MN, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, ÞrB, ÞBack, ÖS.

4 þm. (AtlG, BirgJ, MT, ÞSa) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁI, ÁJ, ÁsmD, BÁ, BjarnB, GÞÞ, IllG, JónG, KÞJ, RR, SF, SSv, VigH, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.