2012-06-01 11:55:10# 140. lþ.#F 111.#10. fundur. Ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn., til 11:56:28| A gert 4 9:32
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 140. lþ.

Ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 611. mál (losun gróðurhúsalofttegunda). --- Þskj. 961, nál. 1361.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:56]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BaldÞ, BJJ, BjörgvS, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GStein, GBS, HHj, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LRM, LMós, MN, MÁ, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, ÞrB, ÞBack, ÖS.

5 þm. (AtlG, BirgJ, HöskÞ, MT, ÞSa) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁI, ÁJ, BÁ, BjarnB, BVG, GÞÞ, IllG, JónG, KÞJ, LGeir, MSch, RR, SF, SSv, VigH, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:55] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal: