2012-06-01 11:57:33# 140. lþ.#F 111.#13. fundur. Tekjustofnar sveitarfélaga., til 12:08:08| A gert 4 8:27
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 140. lþ.

Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 633. mál (hesthús). --- Þskj. 1013, nál. 1421, brtt. 1422.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:06]

[11:58] Hlusta | Horfa

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[11:59] Hlusta | Horfa

Róbert Marshall (um atkvæðagreiðslu):


[12:00] Hlusta | Horfa

Gunnar Bragi Sveinsson (um atkvæðagreiðslu):


[12:01] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson (um atkvæðagreiðslu):


[12:02] Hlusta | Horfa

Mörður Árnason (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1422 felld með 28:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁPÁ, BirgJ, BjörgvS, GStein, HHj, KLM, LGeir, MN, MT, MÁ, RM, SER, SII, VBj, ÞSa, ÞrB.
nei:
AtlG, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, BaldÞ, BÁ, BJJ, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GBS, HöskÞ, JBjarn, KJak, LRM, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, SDG, SIJ, SJS, TÞH, UBK, ÖS.

6 þm. (ÁRJ, JRG, LMós, MSch, SkH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁI, ÁJ, BjarnB, GÞÞ, IllG, JónG, KÞJ, RR, SF, SSv, VigH, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:04] Hlusta | Horfa

Þuríður Backman:


[12:04] Hlusta | Horfa

Róbert Marshall:


[12:05] Hlusta | Horfa

Ásmundur Einar Daðason:


[12:06] Hlusta | Horfa

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir:


1. gr. samþ. með 38:1 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BaldÞ, BÁ, BJJ, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JRG, KJak, LRM, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, REÁ, SDG, SII, SIJ, SkH, SJS, TÞH, UBK, ÞrB, ÞBack, ÖS.
nei:
MN.

8 þm. (BirgJ, KLM, LMós, MÁ, PHB, RM, SER, ÞSa) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁI, ÁJ, BjarnB, GÞÞ, IllG, JBjarn, JónG, KÞJ, LGeir, RR, SF, SSv, VBj, VigH, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

2. gr. og ákv. til brb. samþ. með 38:1 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BaldÞ, BÁ, BJJ, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JRG, KJak, LRM, LGeir, MSch, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, SDG, SIJ, SkH, SJS, TÞH, UBK, ÞrB, ÞBack, ÖS.
nei:
MN.

10 þm. (BirgJ, KLM, LMós, MT, MÁ, RM, SER, SII, VBj, ÞSa) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁI, ÁJ, BjarnB, GÞÞ, IllG, JBjarn, JónG, KÞJ, RR, SF, SSv, VigH, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.