2012-06-01 12:30:32# 140. lþ.#F 111.#15. fundur. Almenn hegningarlög., til 12:33:57| A gert 4 8:27
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 140. lþ.

Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 344. mál (varnir gegn kynferðislegri misnotkun barna). --- Þskj. 420, nál. 1339.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:32]

[12:30] Hlusta | Horfa

Þuríður Backman (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BaldÞ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, IllG, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LRM, LMós, LGeir, MN, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, ÞSa, ÞBack, ÖS.

14 þm. (ÁI, ÁJ, ÁsmD, BjarnB, GÞÞ, JónG, KÞJ, RR, SF, SSv, VigH, ÞKG, ÞrB, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:32] Hlusta | Horfa

Mörður Árnason:


2.--3. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1339 samþ. með 46 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

5.--8. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.