2012-06-01 12:39:08# 140. lþ.#F 111.#17. fundur. Menningarminjar., til 12:48:04| A gert 4 9:32
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 140. lþ.

Menningarminjar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 316. mál (heildarlög). --- Þskj. 370, nál. 1345, brtt. 1346.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:45]

[12:39] Hlusta | Horfa

Björgvin G. Sigurðsson (um atkvæðagreiðslu):


[12:40] Hlusta | Horfa

Ragnheiður Ríkharðsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[12:42] Hlusta | Horfa

Mörður Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[12:43] Hlusta | Horfa

Helgi Hjörvar (um atkvæðagreiðslu):


[12:43] Hlusta | Horfa

Ólína Þorvarðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁPÁ, ÁRJ, BaldÞ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjörgvS, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GStein, GBS, HHj, IllG, JRG, KLM, LRM, LMós, LGeir, MN, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SkH, SJS, UBK, VBj, ÞSa, ÞBack, ÖS.

22 þm. (AtlG, ÁI, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, BjarnB, BVG, GÞÞ, HöskÞ, JBjarn, JónG, KJak, KÞJ, SIJ, SF, SSv, TÞH, VigH, ÞKG, ÞrB, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:45] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson:


2.--3. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1346,1 samþ. með 41 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

5.--9. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. 1346,2--8 samþ. með 42 shlj. atkv.

10.--59. gr., svo breyttar, og ákv. til brb. samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.