2012-06-11 18:37:34# 140. lþ.#F 118.#3. fundur. Stefna um beina erlenda fjárfestingu., til 18:38:51| A gert 12 9:17
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 140. lþ.

Stefna um beina erlenda fjárfestingu, frh. síðari umr.

Stjtill., 385. mál. --- Þskj. 498, nál. 1015.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:38]

Brtt. í nál. 1015 samþ. með 39 shlj. atkv.

Tillgr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁRJ, BaldJ, BÁ, BjörgvS, BVG, EKG, EIS, GBS, HHj, JRG, KJak, KÞJ, LRM, LGeir, MN, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SII, SIJ, SF, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

25 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BJJ, BjarnB, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, KLM, LMós, RM, SDG, SER, SkH, VigH, ÞKG, ÞSa) fjarstaddir.