2012-06-11 19:08:06# 140. lþ.#F 118.#20. fundur. Heiðurslaun listamanna., til 19:17:14| A gert 23 9:57
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 140. lþ.

Heiðurslaun listamanna, frh. 2. umr.

Frv. meiri hl. allsh.- og menntmn., 719. mál (heildarlög). --- Þskj. 1157, nál. 1479.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:14]

[19:08] Horfa

Björgvin G. Sigurðsson (um atkvæðagreiðslu):


[19:09] Horfa

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 34:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BÁ, BjörgvS, BVG, EKG, EIS, HHj, IllG, JRG, KJak, KÞJ, LRM, LGeir, MN, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓN, REÁ, RR, SER, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, VBj, ÞBack, ÖJ.
nei:
GBS, PHB, SIJ, SF, UBK.

1 þm. (ÓÞ) greiddi ekki atkv.

23 þm. (AtlG, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BJJ, BjarnB, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, KLM, LMós, RM, SDG, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[19:11] Horfa

Mörður Árnason:


[19:12] Horfa

Pétur H. Blöndal:


[19:12] Horfa

Gunnar Bragi Sveinsson:


[19:13] Horfa

Björgvin G. Sigurðsson:


2. gr. samþ. með 33:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BÁ, BjörgvS, BVG, EKG, HHj, IllG, JRG, KJak, KÞJ, LRM, LGeir, MN, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓN, REÁ, RR, SER, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, VBj, ÞBack, ÖJ.
nei:
GBS, PHB, SIJ, SF, UBK.

1 þm. (ÓÞ) greiddi ekki atkv.

24 þm. (AtlG, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BJJ, BjarnB, EyH, EIS, GuðbH, GÞÞ, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, KLM, LMós, RM, SDG, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1479,1 (ný 3. gr.) samþ. með 32:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BÁ, BjörgvS, BVG, EKG, HHj, IllG, JRG, KJak, KÞJ, LRM, LGeir, MN, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓN, REÁ, RR, SER, SkH, SJS, SSv, TÞH, VBj, ÞBack, ÖJ.
nei:
GBS, PHB, SIJ, SF, UBK.

1 þm. (ÓÞ) greiddi ekki atkv.

25 þm. (AtlG, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BJJ, BjarnB, EyH, EIS, GuðbH, GÞÞ, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, KLM, LMós, RM, SDG, SII, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1479,2 samþ. með 34:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BÁ, BjörgvS, BVG, EKG, EIS, HHj, IllG, JRG, KJak, KÞJ, LRM, LGeir, MN, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓN, REÁ, RR, SER, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, VBj, ÞBack, ÖJ.
nei:
GBS, PHB, SIJ, SF, UBK.

1 þm. (ÓÞ) greiddi ekki atkv.

23 þm. (AtlG, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BJJ, BjarnB, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, KLM, LMós, RM, SDG, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 34:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BÁ, BjörgvS, BVG, EKG, EIS, HHj, IllG, JRG, KJak, KÞJ, LRM, LGeir, MN, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓN, REÁ, RR, SER, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, VBj, ÞBack, ÖJ.
nei:
GBS, PHB, SIJ, SF, UBK.

1 þm. (ÓÞ) greiddi ekki atkv.

23 þm. (AtlG, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BJJ, BjarnB, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, KLM, LMós, RM, SDG, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

5.--6. gr. samþ. með 34:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BÁ, BjörgvS, BVG, EKG, EIS, HHj, IllG, JRG, KJak, KÞJ, LRM, LGeir, MN, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓN, REÁ, RR, SER, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, VBj, ÞBack, ÖJ.
nei:
GBS, PHB, SIJ, SF, UBK.

1 þm. (ÓÞ) greiddi ekki atkv.

23 þm. (AtlG, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BJJ, BjarnB, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, KLM, LMós, RM, SDG, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1479,3 (nýtt ákvæði til brb.) samþ. með 34:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BÁ, BjörgvS, BVG, EKG, EIS, HHj, IllG, JRG, KJak, KÞJ, LRM, LGeir, MN, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓN, REÁ, RR, SER, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, VBj, ÞBack, ÖJ.
nei:
GBS, PHB, SIJ, SF, UBK.

1 þm. (ÓÞ) greiddi ekki atkv.

23 þm. (AtlG, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, BJJ, BjarnB, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, KLM, LMós, RM, SDG, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.