2012-06-12 18:40:24# 140. lþ.#F 119.#15. fundur. Heiðurslaun listamanna., til 18:42:06| A gert 25 9:55
[prenta uppsett í dálka] 119. fundur, 140. lþ.

Heiðurslaun listamanna, frh. 3. umr.

Frv. meiri hl. allsh.- og menntmn., 719. mál (heildarlög). --- Þskj. 1157 (með áorðn. breyt. á þskj. 1479).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:41]

Frv. samþ. með 32:9 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁJ, ÁRJ, BaldJ, BÁ, BjarnB, BVG, EKG, EIS, GÞÞ, GStein, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, MN, MSch, MT, OH, ÓGunn, ÓÞ, REÁ, RR, RM, SII, SJS, SSv, TÞH, VBj, ÞBack, ÖS.
nei:
ÁsmD, EyH, GHV, GBS, HöskÞ, PHB, SDG, SIJ, UBK.

1 þm. (LMós) greiddi ekki atkv.

21 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁÞS, BJJ, BjörgvS, GuðbH, HHj, KJak, KÞJ, KLM, LRM, LGeir, MÁ, ÓN, SER, SF, SkH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖJ) fjarstaddur.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:40] Horfa

Gunnar Bragi Sveinsson:


[18:41] Horfa

Pétur H. Blöndal: