2012-06-13 15:00:57# 140. lþ.#F 120.#3. fundur. Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði., til 15:43:26| A gert 14 8:14
[prenta uppsett í dálka] 120. fundur, 140. lþ.

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 718. mál. --- Þskj. 1156, nál. 1399, 1414 og 1415.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:38]

[15:02] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:03] Hlusta | Horfa

Innanríkisráðherra (Ögmundur Jónasson) (um atkvæðagreiðslu):


[15:04] Hlusta | Horfa

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra (Steingrímur J. Sigfússon) (um atkvæðagreiðslu):


[15:05] Hlusta | Horfa

Ólína Þorvarðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[15:07] Hlusta | Horfa

Björgvin G. Sigurðsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:08] Hlusta | Horfa

Mörður Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[15:09] Hlusta | Horfa

Höskuldur Þórhallsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:10] Hlusta | Horfa

Árni Páll Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[15:11] Hlusta | Horfa

Árni Johnsen (um atkvæðagreiðslu):


[15:13] Hlusta | Horfa

Þór Saari (um atkvæðagreiðslu):


[15:14] Hlusta | Horfa

Sigmundur Ernir Rúnarsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:15] Hlusta | Horfa

Jón Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


[15:17] Hlusta | Horfa

Þráinn Bertelsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:18] Hlusta | Horfa

Illugi Gunnarsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:19] Hlusta | Horfa

Róbert Marshall (um atkvæðagreiðslu):


[15:20] Hlusta | Horfa

Guðmundur Steingrímsson (um atkvæðagreiðslu):


[15:21] Hlusta | Horfa

Kristján Þór Júlíusson (um atkvæðagreiðslu):


[15:23] Hlusta | Horfa

Jónína Rós Guðmundsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[15:24] Hlusta | Horfa

Sigurður Ingi Jóhannsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 31:18 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
KJak, MN, KÞJ, KLM, HLÞ, LGeir, MSch, OH, RM, SDG, SER, SII, SJS, SSv, TÞH, VBj, ÞrB, ÖS, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, BJJ, BjörgvS, BVG, EyH, GuðbH, ÓGunn, GStein, HöskÞ, JóhS, JRG.
nei:
LMós, MT, MÁ, ÓN, PHB, REÁ, UBK, ÞKG, ÞSa, AtlG, EIS, BÁ, BaldJ, BjarnB, EKG, GÞÞ, IllG, JónG.

6 þm. (ÓÞ, SIJ, GHV, ÖJ, JBjarn, ÁRJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (RR, SF, SkH, ÞBack, ÁÞS, ÁsmD, GBS, HHj) fjarstaddir.

7 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:26] Hlusta | Horfa

Lilja Mósesdóttir:


[15:28] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


[15:30] Hlusta | Horfa

Þór Saari:


[15:32] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson:


[15:32] Hlusta | Horfa

Birkir Jón Jónsson:


[15:34] Hlusta | Horfa

Bjarni Benediktsson:


[15:36] Hlusta | Horfa

Illugi Gunnarsson:


2.--3. gr. samþ. með 31:17 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁJ, BJJ, BjörgvS, BVG, EyH, GuðbH, GStein, HLÞ, HöskÞ, JóhS, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LGeir, MN, MSch, OH, ÓGunn, RM, SDG, SER, SII, SJS, SSv, TÞH, VBj, ÞrB, ÖS.
nei:
AtlG, BaldJ, BÁ, BjarnB, EKG, EIS, GÞÞ, IllG, JónG, LMós, MT, MÁ, ÓN, PHB, REÁ, UBK, ÞSa.

5 þm. (ÁRJ, GHV, JBjarn, ÓÞ, SIJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁÞS, ÁsmD, GBS, HHj, RR, SF, SkH, ÞKG, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:38] Hlusta | Horfa

Þór Saari:


[15:40] Hlusta | Horfa

Mörður Árnason:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað (eftir 2. umr.) til fjárln. með 44:5 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁRJ, BaldJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, EKG, EIS, GuðbH, GÞÞ, GStein, HLÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JónG, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LGeir, MN, MSch, MT, OH, ÓGunn, ÓN, PHB, REÁ, RM, SDG, SER, SII, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, ÞSa, ÞrB, ÖS.
nei:
AtlG, BÁ, LMós, MÁ, ÓÞ.

2 þm. (GHV, SIJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁÞS, ÁsmD, EyH, GBS, HHj, JBjarn, RR, SF, SkH, ÞKG, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.