2012-06-14 18:07:11# 140. lþ.#F 121.#5. fundur. Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði., til 18:18:05| A gert 2 10:50
[prenta uppsett í dálka] 121. fundur, 140. lþ.

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 718. mál. --- Þskj. 1156.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:17]

[18:07] Horfa

Þór Saari (um atkvæðagreiðslu):


[18:08] Horfa

Pétur H. Blöndal (um atkvæðagreiðslu):


[18:09] Horfa

Kristján L. Möller (um atkvæðagreiðslu):


[18:11] Horfa

Bjarni Benediktsson (um atkvæðagreiðslu):


[18:12] Horfa

Birkir Jón Jónsson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 29:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GStein, HLÞ, HHj, HöskÞ, JóhS, JRG, KJak, KÞJ, KLM, MN, MSch, OH, ÓGunn, RM, SDG, SER, SII, SJS, SSv, TÞH, VBj, ÞrB, ÖS.
nei:
BaldJ, BÁ, BjarnB, EIS, GÞÞ, LMós, MT, ÓN, PHB, REÁ, RR, UBK, ÞSa.

5 þm. (ALE, ÁRJ, GHV, ÓÞ, SIJ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (AtlG, ÁJ, ÁsmD, BjörgvS, EKG, GBS, IllG, JBjarn, JónG, LGeir, MÁ, SF, SkH, ÞKG, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[18:14] Horfa

Höskuldur Þórhallsson:


[18:15] Horfa

Forseti (Ásta R. Jóhannesdóttir):


[18:15] Horfa

Efnahags- og viðskiptaráðherra (Steingrímur J. Sigfússon):


[18:16] Horfa

Lilja Mósesdóttir:


[18:17] Horfa

Birgir Ármannsson: