2012-06-18 20:23:21# 140. lþ.#F 124.#9. fundur. Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins., til 20:27:17| A gert 18 14:58
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 140. lþ.

Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, frh. síðari umr.

Stjtill., 373. mál (reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA). --- Þskj. 449, nál. 1243 og 1344.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:27]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 30:18 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BjörgvS, BVG, EyH, GuðbH, GStein, JóhS, JRG, KJak, KLM, LGeir, MN, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖS.
nei:
AtlG, ÁJ, ÁsmD, BÁ, BjarnB, EKG, EIS, GÞÞ, GBS, HöskÞ, IllG, JBjarn, LMós, PHB, SDG, SIJ, TÞH, UBK.

4 þm. (HLÞ, RR, ÞKG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (BJJ, GHV, HHj, JónG, KÞJ, MSch, ÓN, REÁ, SF, SkH, SSv) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:24] Horfa

Lilja Mósesdóttir:


[20:25] Horfa

Ásmundur Einar Daðason:


[20:26] Horfa

Jón Bjarnason: