2012-06-18 21:01:58# 140. lþ.#F 125.#2. fundur. Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins., til 21:04:41| A gert 19 12:56
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 140. lþ.

Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 376. mál. --- Þskj. 452, brtt. 1591.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:03]

[21:02] Hlusta | Horfa

Ásmundur Einar Daðason (um atkvæðagreiðslu):


Till. 1591 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 29:20 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁJ, ÁsmD, BÁ, BjarnB, EKG, EyH, EIS, GÞÞ, GBS, HöskÞ, JBjarn, KÞJ, LMós, MÁ*, PHB, SDG, SIJ, TÞH, UBK.
nei:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GStein, GHV, JóhS, JRG, KJak, KLM, LGeir, MN, MT, OH, ÓGunn, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖS.

5 þm. (HLÞ, IllG, RR, ÞKG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BJJ, HHj, JónG, MSch, ÓN, REÁ, SF, SkH, SSv) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

Frv. samþ. með 30:19 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BjörgvS, BVG, EyH, GuðbH, GStein, JóhS, JRG, KJak, KLM, LGeir, MN, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖS.
nei:
AtlG, ÁsmD, BÁ, BjarnB, EKG, EIS, GÞÞ, GHV, GBS, HöskÞ, IllG, JBjarn, KÞJ, LMós, PHB, SDG, SIJ, TÞH, UBK.

3 þm. (HLÞ, RR, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, BJJ, HHj, JónG, MSch, ÓN, REÁ, SF, SkH, SSv, ÞKG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:03] Hlusta | Horfa

Jón Bjarnason: