2012-06-18 21:06:39# 140. lþ.#F 125.#5. fundur. Innheimtulög., til 21:08:02| A gert 19 12:56
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 140. lþ.

Innheimtulög, frh. 3. umr.

Frv. efh.- og viðskn., 779. mál (vörslusviptingar innheimtuaðila). --- Þskj. 1292 (með áorðn. breyt. á þskj. 1495).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:07]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, ÁRJ, BaldJ, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, GHV, GBS, HLÞ, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LMós, LGeir, MN, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓÞ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SJS, TÞH, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

8 þm. (ÁJ, BjarnB, EIS, IllG, KÞJ, PHB, UBK, ÞKG) greiddu ekki atkv.

10 þm. (BÁ, BJJ, HHj, JónG, MSch, ÓN, REÁ, SF, SkH, SSv) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:06] Hlusta | Horfa

Eygló Harðardóttir: