2012-06-19 18:38:12# 140. lþ.#F 126.#6. fundur. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta., til 18:41:41| A gert 2 11:2
[prenta uppsett í dálka] 126. fundur, 140. lþ.

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 763. mál (innheimta iðgjalds). --- Þskj. 1254, nál. 1607.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:38]

1. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1607,1 samþ. með 42 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

3.--4. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1607,2 samþ. með 40 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 38 shlj. atkv.

6. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1607,3 (ný 7. gr., 8.--9. gr. falli brott) samþ. með 41 shlj. atkv.

10. gr. (verður 8. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.