2012-06-19 21:54:24# 140. lþ.#F 127.#2. fundur. Veiðigjöld., til 22:08:10| A gert 20 15:44
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur, 140. lþ.

Veiðigjöld, frh. 3. umr.

Stjfrv., 658. mál (heildarlög). --- Þskj. 1053, nál. 1625 og 1631, brtt. 1608, 1624 og 1626.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:06]

[21:56] Hlusta | Horfa

Bjarni Benediktsson (um atkvæðagreiðslu):


[21:58] Hlusta | Horfa

Forsætisráðherra (Jóhanna Sigurðardóttir) (um atkvæðagreiðslu):


[21:59] Hlusta | Horfa

Lilja Mósesdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[22:00] Hlusta | Horfa

Sigurður Ingi Jóhannsson (um atkvæðagreiðslu):


[22:01] Hlusta | Horfa

Kristján L. Möller (um atkvæðagreiðslu):


[22:03] Hlusta | Horfa

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra (Steingrímur J. Sigfússon) (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1608,1--2 felld með 23:8 atkv. og sögðu

 já:
BJJ, GHV, GBS, HöskÞ, JBjarn, LMós, SDG, SIJ.
nei:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BVG, GuðbH, GStein, JóhS, KJak, KLM, LGeir, MN, MÁ, OH, ÓGunn, SER, SII, SkH, SJS, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁJ, BaldJ, BÁ, BjarnB, EKG, EIS, IllG, KÞJ, MT, ÓÞ, RR, UBK, ÞSa) greiddu ekki atkv.

19 þm. (AtlG, ÁsmD, BjörgvS, EyH, GÞÞ, HLÞ, HHj, JónG, JRG, MSch, ÓN, PHB, REÁ, RM, SF, SSv, TÞH, VBj, ÞKG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:04] Hlusta | Horfa

Jón Bjarnason:


Brtt. 1624 felld með 39:3 atkv. og sögðu

 já:
BaldJ, MT, ÞSa.
nei:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EIS, GuðbH, GStein, GHV, GBS, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, KJak, KÞJ, KLM, LGeir, MN, OH, ÓGunn, ÓÞ, RR, SDG, SER, SII, SIJ, SkH, SJS, UBK, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (LMós, MÁ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (AtlG, ÁsmD, BjörgvS, EyH, GÞÞ, HLÞ, HHj, JónG, JRG, MSch, ÓN, PHB, REÁ, RM, SF, SSv, TÞH, VBj, ÞKG) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:06] Hlusta | Horfa

Þór Saari:


Brtt. 1626,1--12 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BVG, GuðbH, GStein, JóhS, JRG, KJak, KLM, LGeir, MN, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓÞ, SER, SII, SkH, SJS, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

18 þm. (ÁJ, BÁ, BJJ, BjarnB, EKG, EIS, GHV, GBS, HöskÞ, IllG, JBjarn, KÞJ, LMós, RR, SDG, SIJ, UBK, ÞSa) greiddu ekki atkv.

18 þm. (AtlG, ÁsmD, BjörgvS, EyH, GÞÞ, HLÞ, HHj, JónG, MSch, ÓN, PHB, REÁ, RM, SF, SSv, TÞH, VBj, ÞKG) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 27:16 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BVG, GuðbH, GStein, JóhS, JRG, KJak, KLM, LGeir, MN, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓÞ, SER, SII, SkH, SJS, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, BÁ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, EIS, GHV, GBS, HöskÞ, IllG, KÞJ, RR, SDG, SIJ, UBK.

3 þm. (JBjarn, LMós, ÞSa) greiddu ekki atkv.

17 þm. (AtlG, ÁsmD, BjörgvS, GÞÞ, HLÞ, HHj, JónG, MSch, ÓN, PHB, REÁ, RM, SF, SSv, TÞH, VBj, ÞKG) fjarstaddir.