2012-06-19 22:10:55# 140. lþ.#F 127.#6. fundur. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta., til 22:11:54| A gert 20 15:44
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur, 140. lþ.

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 763. mál (innheimta iðgjalds). --- Þskj. 1254 (með áorðn. breyt. á þskj. 1607), brtt. 1635.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:11]

Brtt. 1635 samþ. með 44 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁRJ, BaldJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, EIS, GuðbH, GStein, GHV, GBS, HöskÞ, IllG, JóhS, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LMós, LGeir, MN, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓÞ, RR, SDG, SER, SII, SIJ, SkH, SJS, UBK, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

18 þm. (AtlG, ÁsmD, BjörgvS, GÞÞ, HLÞ, HHj, JBjarn, JónG, MSch, ÓN, PHB, REÁ, RM, SF, SSv, TÞH, VBj, ÞKG) fjarstaddir.