2012-06-19 22:14:24# 140. lþ.#F 127.#10. fundur. Loftslagsmál., til 22:16:05| A gert 20 15:44
[prenta uppsett í dálka] 127. fundur, 140. lþ.

Loftslagsmál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 751. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1189 (með áorðn. breyt. á þskj. 1528).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:15]

Frv. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁRJ, BaldJ, BVG, GuðbH, GStein, JóhS, JRG, KJak, KLM, LGeir, MN, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓÞ, SER, SII, SkH, SJS, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖS.

17 þm. (ÁJ, BÁ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, EIS, GHV, GBS, HöskÞ, IllG, KÞJ, LMós, RR, SDG, SIJ, UBK) greiddu ekki atkv.

19 þm. (AtlG, ÁsmD, BjörgvS, GÞÞ, HLÞ, HHj, JBjarn, JónG, MSch, ÓN, PHB, REÁ, RM, SF, SSv, TÞH, VBj, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[22:15] Hlusta | Horfa

Þuríður Backman: