Útbýting 140. þingi, 111. fundi 2012-06-02 00:21:20, gert 4 9:32
Alþingishúsið

Áhrif ESB á umræður um ESB-aðild, 644. mál, svar efnahrh., þskj. 1463.

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014, 392. mál, nál. meiri hluta um.- og samgn., þskj. 1456; brtt. meiri hluta um.- og samgn., þskj. 1457.

Húsnæðismál, 734. mál, nál. m. brtt. meiri hluta velfn., þskj. 1437.

Samgönguáætlun 2011--2022, 393. mál, nál. um.- og samgn., þskj. 1456; brtt. meiri hluta um.- og samgn., þskj. 1459.

Úrskurðarnefndir, 819. mál, fsp. AtlG, þskj. 1458.

Veiðigjöld, 658. mál, nál. 1. minni hluta atvinnuvn., þskj. 1435; nál. 2. minni hluta atvinnuvn., þskj. 1436.