2011-12-17 11:43:41# 140. lþ.#F 39.#16. fundur. Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins., til 11:50:30| A gert 19 9:14
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 140. lþ.

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins, frh. 2. umr.

Frv. meiri hl. velfn., 355. mál (sértæk skuldaaðlögun). --- Þskj. 431, nál. 528 og 563.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:48]

[11:44] Hlusta | Horfa

Álfheiður Ingadóttir (um atkvæðagreiðslu):


[11:44] Hlusta | Horfa

Efnahags- og viðskiptaráðherra (Árni Páll Árnason) (um atkvæðagreiðslu):


[11:45] Hlusta | Horfa

Eygló Harðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[11:46] Hlusta | Horfa

Jónína Rós Guðmundsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. í nál. 528 (1. gr. falli brott) samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BjörgvS, BVG, EKG, GLG, GÞÞ, GStein, IllG, JóhS, JRG, KaJúl, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH*, UBK, VBj, ÞrB, ÖJ, ÖS.

12 þm. (AtlG, ÁsmD, BJJ, BjarnB, EyH, GBS, LMós, MT, SIJ, SF, VigH, ÞSa) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, GuðbH, HHj, HöskÞ, JBjarn, JónG, KJak, KÞJ, MÁ, RR, SDG, ÞKG, ÞBack) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

2. gr. (verður 1. gr.) samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BjörgvS, BVG, EKG, GLG, GStein, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KaJúl, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞrB, ÖJ, ÖS.

15 þm. (AtlG, ÁsmD, BJJ, BjarnB, EyH, GÞÞ, GBS, LMós, MT, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG, ÞSa) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, GuðbH, HHj, HöskÞ, JónG, KJak, KÞJ, MÁ, SDG, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 563 felld með 39:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁsmD, BirgJ, BJJ, EyH, GStein, GBS, LMós, MT, SIJ, SF, VigH, ÞSa.
nei:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BVG, EKG, GLG, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KaJúl, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, ÞKG, ÞrB, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁJ, GuðbH, GÞÞ, HHj, HöskÞ, JónG, KJak, KÞJ, MÁ, SDG, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:49] Hlusta | Horfa

Eygló Harðardóttir:


3. gr. (verður 2. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, BVG, EKG, GLG, GStein, IllG, JóhS, JBjarn, JRG, KaJúl, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SII, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞrB, ÖS.

16 þm. (AtlG, ÁsmD, BirgJ, BJJ, BjarnB, EyH, GÞÞ, GBS, LMós, MT, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG, ÞSa) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, GuðbH, HHj, HöskÞ, JónG, KJak, KÞJ, MÁ, SDG, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.