2011-12-17 11:50:32# 140. lþ.#F 39.#17. fundur. Landsvirkjun o.fl., til 11:57:24| A gert 19 9:14
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 140. lþ.

Landsvirkjun o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 318. mál (eigendaábyrgðir, eignarhald Landsnets hf. og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar). --- Þskj. 372, nál. 537, 553 og 554, frhnál. 583.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:53]

[11:50] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson (um atkvæðagreiðslu):


[11:52] Hlusta | Horfa

Sigurður Ingi Jóhannsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. í nál. 537,1 samþ. með 53 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 537,2 (ný 2. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 537,3 samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 583 samþ. með 52 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 537,4 (ný 4. gr.) samþ. með 50 shlj. atkv.

5. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

6. gr. samþ. með 31:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KaJúl, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, MT, OH, ÓÞ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSa, ÞrB, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, IllG, ÓN, PHB, REÁ, RR, TÞH, UBK, ÞKG.

8 þm. (AtlG, ÁsmD, BJJ, EyH, GBS, SIJ, SF, VigH) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, GuðbH, GStein, HöskÞ, JónG, KJak, KÞJ, LMós, MÁ, SDG, ÞBack) fjarstaddir.

7.--9. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.