2011-12-17 16:11:27# 140. lþ.#F 39.#26. fundur. Fjársýsluskattur., til 16:12:32| A gert 19 9:14
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 140. lþ.

Fjársýsluskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 193. mál (heildarlög). --- Þskj. 584, nál. 593.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:12]

Brtt. í nál. 593 samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BVG, GLG, GÞÞ, GBS, HHj, IllG, JóhS, JónG, JRG, KLM, LRM, LME, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞrB, ÖJ, ÖS.

3 þm. (AtlG, LMós, MÁ) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, EKG, EyH, GuðbH, GStein, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, LGeir, RR, SDG, SIJ, SF, ÞBack) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 30:15 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, BjörgvS, BVG, GLG, HHj, JóhS, JRG, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞSa, ÞrB, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BJJ, BjarnB, GÞÞ, GBS, IllG, JónG, ÓN, PHB, REÁ, TÞH, UBK, VigH.

2 þm. (AtlG, LMós) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁJ, EKG, EyH, GuðbH, GStein, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, RR, SDG, SIJ, SF, ÞKG, ÞBack) fjarstaddir.