2011-12-17 16:12:34# 140. lþ.#F 39.#27. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 16:14:36| A gert 19 9:14
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 140. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 370. mál (álagningarstofnar eftirlitsgjalds). --- Þskj. 446, nál. 571 og 578, brtt. 572.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:13]

Brtt. 572 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BjörgvS, BVG, GLG, HHj, JóhS, JRG, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÖJ, ÖS.

21 þm. (AtlG, ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, GÞÞ, GBS, IllG, JónG, LMós, MT, ÓN, PHB, REÁ, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, EKG, EyH, GuðbH, GStein, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, RR, SDG, SIJ, SF, ÞBack) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BjörgvS, BVG, GLG, HHj, JóhS, JRG, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÖJ, ÖS.

21 þm. (AtlG, ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, GÞÞ, GBS, IllG, JónG, LMós, MT, ÓN, PHB, REÁ, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, EKG, EyH, GuðbH, GStein, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, RR, SDG, SIJ, SF, ÞBack) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 27:11 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BjörgvS, BVG, GLG, HHj, JóhS, JRG, KLM, LRM, LME, LGeir, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, IllG, JónG, ÓN, PHB, REÁ, TÞH, UBK, ÞKG.

10 þm. (AtlG, ÁsmD, BirgJ, BJJ, GÞÞ, GBS, LMós, MT, VigH, ÞSa) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁJ, EKG, EyH, GuðbH, GStein, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, RR, SDG, SIJ, SF, ÞBack) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.