2011-12-17 17:08:24# 140. lþ.#F 40.#17. fundur. Skráning og mat fasteigna., til 17:08:42| A gert 19 10:39
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 140. lþ.

Skráning og mat fasteigna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 361. mál (gjaldtaka). --- Þskj. 437.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:08]

Frv. samþ. með 26:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BjörgvS, GLG, HHj, JóhS, JRG, KLM, LRM, LGeir, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, ÁsmD, BÁ, BJJ, BjarnB, EyH, GÞÞ, GBS, IllG, JónG, MT, ÓN, PHB, REÁ, RR, SF, TÞH, UBK, VigH, ÞKG.

4 þm. (AtlG, BirgJ, LMós, ÞSa) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, BVG, EKG, GuðbH, GStein, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, LME, SDG, SIJ) fjarstaddir.