2011-12-17 17:13:04# 140. lþ.#F 40.#25. fundur. Svæðisbundin flutningsjöfnun., til 17:14:08| A gert 19 10:39
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 140. lþ.

Svæðisbundin flutningsjöfnun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 371. mál (heildarlög). --- Þskj. 614 (með áorðn. breyt. á þskj. 590).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:14]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EyH, GLG, GBS, HHj, IllG, JóhS, JónG, JRG, KLM, LRM, LGeir, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, PHB, REÁ, RR, RM, SII, SF, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

5 þm. (BÁ, GÞÞ, LMós, ÓN, ÞSa) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, BVG, EKG, GuðbH, GStein, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, LME, SDG, SIJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:13] Hlusta | Horfa

Magnús Orri Schram: