Dagskrá 140. þingi, 111. fundi, boðaður 2012-06-01 10:30, gert 4 9:32
[<-][->]

111. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis föstudaginn 1. júní 2012

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Óundirbúinn fyrirspurnatími.
  1. Frumvörp um fiskveiðimálefni.
  2. Lokun útibúa Landsbankans á landsbyggðinni.
  3. Eigendastefna Landsbankans.
  4. Veiðigjald og eignir Landsbankans.
  5. Veiðigjald og forsendur fjárlaga.
 2. Lokafjárlög 2010, stjfrv., 188. mál, þskj. 192. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 3. Sjúkratryggingar og lyfjalög, stjfrv., 256. mál, þskj. 1282, nál. 1351 og 1405, brtt. 1412. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 4. Vörumerki, stjfrv., 269. mál, þskj. 1299. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 5. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, stjfrv., 278. mál, þskj. 1300. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 6. Siglingalög, stjfrv., 348. mál, þskj. 1301, brtt. 1406. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 7. Tollalög, stjfrv., 367. mál, þskj. 1335, brtt. 1404. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 8. Brottfall ýmissa laga, stjfrv., 382. mál, þskj. 1337. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 9. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 20/2012 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 610. mál, þskj. 960, nál. 1360. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 10. Ákvörðun EES-nefndarinnar um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 611. mál, þskj. 961, nál. 1361. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 11. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 32/2012 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 612. mál, þskj. 962, nál. 1362. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 12. Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 78/2011 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 621. mál, þskj. 979, nál. 1363. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 13. Tekjustofnar sveitarfélaga, stjfrv., 633. mál, þskj. 1013, nál. 1421, brtt. 1422. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 14. Barnalög, stjfrv., 290. mál, þskj. 328, nál. 1427, brtt. 1428. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 15. Almenn hegningarlög, stjfrv., 344. mál, þskj. 420, nál. 1339. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 16. Loftferðir, stjfrv., 349. mál, þskj. 425, nál. 1267. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 17. Menningarminjar, stjfrv., 316. mál, þskj. 370, nál. 1345, brtt. 1346. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 18. Myndlistarlög, stjfrv., 467. mál, þskj. 713, nál. 1333, brtt. 1334. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 19. Háskólar, stjfrv., 468. mál, þskj. 714, nál. 1381, brtt. 1382. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 20. Matvæli, stjfrv., 387. mál, þskj. 503, nál. 1332. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 21. Réttindagæsla fyrir fatlað fólk, stjfrv., 692. mál, þskj. 1124, nál. 1419. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 22. Réttarstaða einstaklinga með kynáttunarvanda, stjfrv., 736. mál, þskj. 1174, nál. 1418. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 23. Veiðigjöld, stjfrv., 658. mál, þskj. 1053, nál. 1432, brtt. 1433 og 1434. --- 2. umr.
 24. Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, stjtill., 373. mál, þskj. 449, nál. 1243 og 1344. --- Frh. síðari umr.
 25. Frávik vegna styrkja úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins, stjfrv., 376. mál, þskj. 452, nál. 936 og 1343. --- Frh. 2. umr.
 26. Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði, stjfrv., 718. mál, þskj. 1156, nál. 1399, 1414 og 1415. --- Frh. 2. umr.
 27. Framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014, stjtill., 440. mál, þskj. 682, nál. 1340, brtt. 1341. --- Síðari umr.
 28. Stefna um beina erlenda fjárfestingu, stjtill., 385. mál, þskj. 498, nál. 1015. --- Síðari umr.
 29. Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála, stjfrv., 272. mál, þskj. 1033, nál. 1318. --- 3. umr.
 30. Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála, stjfrv., 273. mál, þskj. 1034, nál. 1319, brtt. 922. --- 3. umr.
 31. Fjarskipti og Póst- og fjarskiptastofnun, stjfrv., 362. mál, þskj. 438, nál. 1309, brtt. 1310. --- 2. umr.
 32. Upplýsingalög, stjfrv., 366. mál, þskj. 442, nál. 1276, brtt. 1277 og 1398. --- 2. umr.
 33. Umhverfisábyrgð, stjfrv., 372. mál, þskj. 448, nál. 1379, brtt. 1380. --- 2. umr.
 34. Varnir gegn mengun hafs og stranda, stjfrv., 375. mál, þskj. 451, nál. 1426. --- 2. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Lengd þingfundar.
 2. Afbrigði um dagskrármál.
 3. Umræður um veiðigjöld og frumvarp um stjórn fiskveiða (um fundarstjórn).
 4. Umræður um veiðigjöld og sjómannadagurinn (um fundarstjórn).
 5. Tilkynning um skriflegt svar.