Fundargerð 140. þingi, 106. fundi, boðaður 2012-05-24 10:30, stóð 10:32:09 til 00:58:12 gert 25 7:55
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

106. FUNDUR

fimmtudaginn 24. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:32]

Útbýting þingskjala:


Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar.

[10:32]

Hlusta | Horfa

Forseti tilkynnti að hann hefði óskað eftir því við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að hún fjallaði um skýrslu Ríkisendurskoðunar um Lyfjastofnun.


Störf þingsins.

[10:32]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.


Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga, frh. síðari umr.

Þáltill. meiri hl. stjórnsk.- og eftirln., 636. mál. --- Þskj. 1019, nál. 1097, 1100 og 1101, brtt. 1028, 1098, 1099, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1110, 1113, 1130, 1248, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1375, 1376, 1377 og 1402.

[11:05]

Hlusta | Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1407).


Orð þingmanna í atkvæðagreiðslu.

[14:33]

Hlusta | Horfa

Forseti gaf þingmönnum orðið til að bera af sér sakir.


Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2012, frh. síðari umr.

Stjtill., 696. mál. --- Þskj. 1128, nál. 1347.

[14:43]

Hlusta | Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1408).


Íslenskur ríkisborgararéttur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 135. mál (biðtími vegna refsinga o.fl.). --- Þskj. 1336.

[14:44]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1409).


Nálgunarbann og brottvísun af heimili, frh. 3. umr.

Stjfrv., 267. mál (kæruheimild). --- Þskj. 289.

[14:44]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1410).


Lengd þingfundar.

[14:45]

Hlusta | Horfa

Forseti lagði til þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.

[Fundarhlé. --- 14:50]


Fjárfestingaráætlun fyrir Ísland 2013-2015, munnleg skýrsla forsætisráðherra, ein umr.

[15:59]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.


Um fundarstjórn.

Þingmál um IPA-styrki.

[17:35]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Ragnheiður E. Árnadóttir.


Samþykkt rammasamnings milli ríkisstjórnar Íslands og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, síðari umr.

Stjtill., 373. mál (reglur um fjárhagsaðstoð við Ísland, IPA). --- Þskj. 449, nál. 1243 og 1344.

[17:44]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 18:58]

[19:29]

Hlusta | Horfa

[00:57]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 8.--20. mál.

Fundi slitið kl. 00:58.

---------------