2013-01-30 16:00:03# 141. lþ.#F 75.#5. fundur. Dómstólar o.fl., til 16:09:33| A gert 31 8:5
[prenta uppsett í dálka] 75. fundur, 141. lþ.

Dómstólar o.fl, frh. 2. umr.

Frv. ÁI o.fl., 12. mál (endurupptökunefnd). --- Þskj. 12, nál. 945.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:06]

[16:00] Horfa

Björgvin G. Sigurðsson (um atkvæðagreiðslu):


[16:01] Horfa

Álfheiður Ingadóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:03] Horfa

Þorgerður K. Gunnarsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:04] Horfa

Birgitta Jónsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:04] Horfa

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:06] Horfa

Innanríkisráðherra (Ögmundur Jónasson) (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 945,1 samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BjörgvS, BVG, EKG, GuðbH, GStein, HHj, JóhS, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, LRM, LMós, LME, LGeir, MSch, MPét, MT, MÁ, OH, ÓÞ, PHB, REÁ, RM, SER, SII, SF, SkH, SJS, UBK, VSk, VBj, VigH, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.

17 þm. (AtlG, BÁ, BjarnB, EyH, GÞÞ, GBS, HöskÞ, IllG, JBjarn, KJak, ÓN, RR, SDG, SIJ, SSv, TÞH, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:07] Horfa

Björgvin G. Sigurðsson:


2. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 945,2 samþ. með 46 shlj. atkv.

3.--11. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.