2013-02-21 11:32:49# 141. lþ.#F 85.#5. fundur. Útgáfa og meðferð rafeyris., til 11:34:08| A gert 21 16:19
[prenta uppsett í dálka] 85. fundur, 141. lþ.

Útgáfa og meðferð rafeyris, frh. 3. umr.

Stjfrv., 216. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 962, brtt. 1039.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:33]

Brtt. 1039 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BirgJ, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, IllG, JóhS, JónG, KJak, KaJúl, LRM, LMós, LME, MPét, MT, OH, ÓGunn, ÓÞ, PHB, REÁ, RR, SIJ, SF, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞSa, ÞBack, ÖS.

1 þm. (AtlG) greiddi ekki atkv.

19 þm. (ÁJ, ÁsmD, BÁ, BJJ, BjarnB, HöskÞ, JBjarn, JRG, KÞJ, LGeir, MSch, MÁ, ÓN, SDG, SER, SII, TÞH, ÞKG, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:33] Horfa

Helgi Hjörvar:


Frv., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JónG, KJak, KaJúl, LRM, LMós, LME, LGeir, MPét, MT, MÁ, OH, ÓGunn, ÓÞ, PHB, REÁ, RR, SIJ, SF, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞBack, ÖS.

1 þm. (AtlG) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, BÁ, BJJ, BjarnB, JBjarn, JRG, KÞJ, MSch, ÓN, SDG, SER, SII, TÞH, ÞrB) fjarstaddir.