Útbýting 141. þingi, 83. fundi 2013-02-19 15:46:25, gert 6 14:10
Alþingishúsið

FBI og mál sem er til rannsóknar hjá ríkissaksóknara og ríkislögreglustjóra, 607. mál, fsp. ÞKG, þskj. 1032.