Útbýting 141. þingi, 84. fundi 2013-02-20 18:46:26, gert 22 11:7
Alþingishúsið

Ríkisútvarpið, fjölmiðill í almannaþágu, 194. mál, nál. meiri hluta allsh.- og menntmn., þskj. 1040; brtt. meiri hluta allsh.- og menntmn., þskj. 1041.

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar, 610. mál, þáltill. ÞSa, þskj. 1047.