Fjarvistarleyfi 141. þingi, 10. fundi 25., gert 26 8:25

Birgitta Jónsdóttir, 9. þm. Reykv. s.,

Katrín Jakobsdóttir menntmrh.,

Ragnheiður Ríkharðsdóttir, 8. þm. Suðvest.,

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 4. þm. Reykv. s.,

Svandís Svavarsdóttir umhvrh.,

Össur Skarphéðinsson utanrrh.