Útbýting 141. þingi, 10. fundi 2012-09-25 18:47:46, gert 26 8:25
Alþingishúsið

Eyðing lúpínu í Þórsmörk, 178. mál, fsp. UBK, þskj. 179.

Hlutafélög og einkahlutafélög, 176. mál, frv. PHB o.fl., þskj. 177.

Kjarasamningar opinberra starfsmanna, 175. mál, frv. PHB o.fl., þskj. 176.

Kjör öryrkja, 181. mál, fsp. HHj, þskj. 182.

Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna, 180. mál, stjfrv. (innanrrh.), þskj. 181.

Maastricht-skilyrði og upptaka evru, 177. mál, fsp. UBK, þskj. 178.

Umferðarlög, 179. mál, stjfrv. (innanrrh.), þskj. 180.