Útbýting 141. þingi, 20. fundi 2012-10-17 17:50:25, gert 17 18:1
Alþingishúsið

Afnám gjaldeyrishafta í tengslum við inngöngu í Evrópusambandið og myntbandalagið, 259. mál, fsp. EyH, þskj. 287.

Kjör öryrkja, 257. mál, fsp. HHj, þskj. 284.

Kostnaður við embætti saksóknara Alþingis vegna landsdómsmáls gegn Geir H. Haarde, 260. mál, fsp. REÁ, þskj. 289.

Nýsköpunarátak til að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi, 249. mál, þáltill. SER o.fl., þskj. 275.

Seta seðlabankastjóra í stjórnum félaga, 258. mál, fsp. EyH, þskj. 286.

Úrskurðarnefndir, 163. mál, svar forsrh., þskj. 285.

Úrskurðarnefndir, 168. mál, svar menntmrh., þskj. 288.

Úrskurðarnefndir, 256. mál, fsp. AtlG, þskj. 283.