2012-11-19 15:48:12# 141. lþ.#F 36.#3. fundur. Íþróttalög., til 15:50:12| A gert 27 11:12
[prenta uppsett í dálka] 36. fundur, 141. lþ.

Íþróttalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 111. mál (lyfjaeftirlit). --- Þskj. 111, nál. 441.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:48]

Brtt. í nál. 441,1 samþ. með 49 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 441,2 (ný 2. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.