2012-11-19 16:10:10# 141. lþ.#F 36.#6. fundur. Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála., til 16:14:43| A gert 20 8:0
[prenta uppsett í dálka] 36. fundur, 141. lþ.

Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála, frh. 3. umr.

Stjfrv., 138. mál. --- Þskj. 138, nál. 488.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:12]

Brtt. í nál. 488 samþ. með 41:4 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, BÁ, BLár, BjG, BjarnB, BVG, EKG, GuðbH, GLG, GStein, GErl, HHj, IllG, ÍR, JónG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SER, SII, SkH, SJS, SSv, TÞH, VBj, ÞKG, ÖJ, ÖS.
nei:
GBS, SIJ, SF, VigH.

5 þm. (AtlG, BirgJ, LMós, MT, ÞSa) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, EyH, GÞÞ, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JRG, KÞJ, SDG, ÞrB) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:10] Horfa

Kristján L. Möller:


[16:11] Horfa

Illugi Gunnarsson:


Frv., svo breytt, samþ. með 25:20 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, BirgJ, BjG, BVG, GuðbH, GLG, GStein, GErl, HHj, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LGeir, MSch, MÁ, ÓÞ, RM, SII, SkH, SJS, SSv, VBj, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, BÁ, BLár, BjarnB, EKG, EyH, GBS, IllG, ÍR, JónG, ÓN, PHB, REÁ, RR, SER*, SIJ, SF, TÞH, VigH, ÞKG.

5 þm. (AtlG, ÁÞS, LMós, MT, ÞSa) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁPÁ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, GÞÞ, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JRG, KÞJ, SDG, ÞrB) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja já.]

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:13] Horfa

Innanríkisráðherra (Ögmundur Jónasson):