2012-12-19 11:43:53# 141. lþ.#F 56.#8. fundur. Sjúkratryggingar., til 11:49:24| A gert 17 11:25
[prenta uppsett í dálka] 56. fundur, 141. lþ.

Sjúkratryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 303. mál (samningar sjúkratryggingastofnunar). --- Þskj. 336, nál. 677 og 725.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:47]

[11:44] Horfa

Guðlaugur Þór Þórðarson (um atkvæðagreiðslu):


[11:45] Horfa

Þuríður Backman (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 37:10 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, BVG, EyH, GuðbH, GLG, GBS, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, LRM, LGeir, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SF, SkH, SJS, SSv, VigH, ÞKG, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁsbÓ, BÁ, EKG, GÞÞ, IllG, KÞJ, PHB, TÞH, UBK.

6 þm. (AtlG, GStein, LMós, MT, SÁA, ÞSa) greiddu ekki atkv.

10 þm. (BirgJ, BjarnB, HöskÞ, JónG, KLM, REÁ, RR, VBj, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:46] Horfa

Birgir Ármannsson:


2.--4. gr. samþ. með 36:11 atkv. og sögðu

 já:
ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, BVG, EyH, GuðbH, GLG, GBS, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, LGeir, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SF, SkH, SJS, SSv, VigH, ÞBack, ÖJ.
nei:
ÁJ, ÁsbÓ, BÁ, EKG, GÞÞ, IllG, KÞJ, PHB, TÞH, UBK, ÞKG.

6 þm. (AtlG, GStein, LMós, MT, SÁA, ÞSa) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁsmD, BirgJ, BjarnB, HöskÞ, JónG, REÁ, RR, VBj, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:48] Horfa

Guðlaugur Þór Þórðarson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.